Medycyna
Co to jest ADHD?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub ADHD jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurorozwojowych zaburzenia dzieciństwa.  Dotyka