Spastyczność to rodzaj napięcia mięśniowego spowodowanego zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak uszkodzenie rdzenia kręgowego, udar mózgu i porażenie mózgowe, które skutkuje nadaktywnymi odruchami rozciągania i zmniejszonym zakresem ruchu.

Spastyczność może powodować znaczny ból i trudności w poruszaniu się, a także w mówieniu czy połykaniu. Rehabilitacja może pomóc w złagodzeniu spastyczności i zmniejszyć jej wpływ na mobilność. Fizjoterapeuta może pomóc pacjentowi przygotowując zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu.

Co jest przyczyną spastyczności?

Spastyczność jest wynikiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Przyczyny mogą obejmować urazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego, udar mózgu, porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane lub inne zaburzenia neurodegeneracyjne. Spastyczność jest spowodowana nadmierną aktywacją odruchu rozciągania. Odruch rozciągania jest mechanizmem ochronnym, który powoduje skurcz mięśni w odpowiedzi na siłę zewnętrzną. Spastyczność może być również spowodowana zwiększeniem tonicznego odruchu rozciągania (TSR). Odruch ten powoduje, że mięśnie kurczą się, gdy są rozciągane. Spastyczność skutkuje nadaktywnością odruchu rozciągania, co powoduje, że mięśnie napinają się, są mniej elastyczne i mają zmniejszony zakres ruchu.

Wpływ spastyczności na mobilność

Spastyczność może powodować zmniejszenie mobilności w następujący sposób:

– Zmniejszony zakres ruchu: Spastyczność powoduje zmniejszenie zakresu ruchu w dotkniętych nią grupach mięśni. Może to utrudniać wykonywanie codziennych czynności, takich jak ubieranie się, jedzenie, mycie zębów oraz wchodzenie i schodzenie z łóżka.

– Napięcie mięśniowe: Spastyczność może powodować napięcie mięśni, które może sprawić, że poczujesz ból w mięśniach.

– Ból: Spastyczność może również powodować ból w mięśniach lub stawach.

– Tkanka bliznowata: Spastyczność może powodować zgrubienie lub tworzenie się tkanki bliznowatej.

– Problemy z równowagą: Spastyczność może powodować brak równowagi i utrudniać chodzenie z typowymi wzorcami chodu.

Łagodzenia spastyczności

  1. Ćwiczenia – Fizykoterapia jest powszechnym sposobem leczenia spastyczności. Twój fizykoterapeuta może pracować z Tobą, aby zidentyfikować obszary spastyczności i stworzyć plan leczenia.
  2. Pozycjonowanie – zmiana pozycji ciała może pomóc w zmniejszeniu spastyczności.
  3. Szyny – mogą być używane do pomocy w normalizacji napięcia mięśni i pozycji stawów.
  4. Leki – mogą pomóc w złagodzeniu bólu i spastyczności.